Doğum Sonrası Anne Ve Bebek Bakımı Asistan Hizmeti

Doğum Sonrası Anne Ve Bebek Bakımı Asistan Hizmeti
€ 34.1

Series:

Tags: Yapısal Eşitlik Modellemesi Doğum Sonrası Anne ve Bebek Bakımı AMOS Doğrulayıcı Faktör Analizi İkinci Düzey Çok Faktörlü Model Satın Alma Eğilimi

Product ISBN : 978-1-78902-016-8

Publishing house: Glimmer Publishing

Language: Turkish

Number of pages: 50

Author: Merve Akgüngör Muharremoğlu

Year of publication: 2018
Güvenli anneliğin anne ve bebek sağlığı açısından önemini benimseyen bir tutumla birinci basamak sağlık kuruluşlarında annenin ve bebeğin doğum öncesi, doğum ve sonrası dönemde bakımı ve normal durumları tanıma ve yönetme, komplikasyonları tanıma ve önleme amacıyla kurulan ‘Doğum sonrası anne ve bebek bakımı’ asistan hizmeti son günlerde popülerliğini arttırmaktadır. Çalışmamızın amacı; bu sektörün gelişmesi için yapısal eşitlik modellemesini kullanarak bir satın alma eğilimi oluşturmaktır. Yapısal eşitlik modellemesi (YEM, Structural Equation Modeling - SEM); regresyon, faktör analizi ve varyans (kovaryans) analizi gibi çok değişkenli analiz yöntemlerini etkin olarak kullanan, gözlenebilen ve gözlenemeyen değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkileri tek bir model içerisinde test edebilen bir yöntemdir. Çalışma kapsamında anket sonuçları ‘AMOS’ programı kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır.

Related products