AA2014 ve Elementel Al ve Cu Tozları Kullanılarak T/M Parça İmalatı Şartlarının Deneysel Araştırılması

AA2014 ve Elementel Al ve Cu Tozları Kullanılarak T/M Parça İmalatı Şartlarının Deneysel Araştırılması
€ 47.4
Çalışmanın amacı, iki farklı toz grubundan (önalaşımlı, elementel olarak oluşturulmuş) AA2014 elde edilen numunelerin mekanik test sonuçları, kırık yüzey analizi ve metalografik çalışmalarını karşılaştırmaktır.

Series:

Tags: toz metalurjisi elementel alüminyum tozu önalaşımlı AA2014 mikroyapı mekanik özellikler

Product ISBN : 978-1-78902-002-1

Publishing house: Glimmer Publishing

Language: Turkish

Number of pages: 114

Author: Khawlah Al-Obaidi, Remzi Varol

Year of publication: 2018
Çalışmanın amacı, iki farklı toz grubundan (önalaşımlı, elementel olarak oluşturulmuş) AA2014 elde edilen numunelerin mekanik test sonuçları, kırık yüzey analizi ve metalografik çalışmalarını karşılaştırmaktır. Elementel tozun kullanımıyla elde edilen değerlerin tasarım malzemesi olarak yeterli mekanik özelliklere sahip olup olmadığını belirlemeye çalışmaktır. Bu kalıp ömrünü en kötü şekilde etkilemeyecektir. Örnekler, önalaşım (AA2014), elemental alüminyum ve bakır tozları kullanılarak klasik toz metalurjisi yöntemi ile üretilmiştir. Alüminyum alaşımından (AA2014) yapılan parçalar (T/M) yöntemi ile incelenmiştir. AA2014 alaşımının içerdiği oran kadar, ticari saf Alüminyum tozuna temel olarak bakır eklenmiş ve kalıpta soğuk presleme yapılmıştır. Benzer koşullarda, önceden alaşımlanmış (AA2014) tozlar ve element tozlarından benzer bir bileşim elde etmek için harmanlama ve karıştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sinterleme koşullarında, üç farklı sıcaklık (600°C, 610°C, 620°C) kullanılmış ve sinterleme süresi sabit tutulmuştur (30 dakika). Bu yönün gerçekleşmesini incelemek için metalografik çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak, alüminyum ve bakır tozu, uzun bir kalıp ömrü için alaşımlı AA2014 yerine elemental olarak kullanılabilir.

Related products