Kurumsallaşma ve İkinci Kuşak

Kurumsallaşma ve İkinci Kuşak
€ 53.1

Series:

Tags:

Product ISBN : 978-1-78902-008-3

Publishing house: Glimmer Publishing

Language: Turkish

Number of pages: 132

Author: Kezban Esra Saral Kobal

Year of publication: 2018
Günümüz aile işletmelerinin yaşamlarını sağlayarak rekabet edebilmeleri için etkin ve verimli olmaları önemlidir. Bunun içinde kurumsallaşmış olmaları gerekir. Bu nedenle, bu çalışmada aile işletmelerinde kurumsallaşma düzeyi ve ikinci kuşağa değinilerek yaşanan yönetsel sorunlar saptanacaktır. Son kavram olarak aile işletmelerinde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim kavramları incelenecektir.
Bu çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde literatür incelemesi, ikinci bölümünde araştırmanın kurumsal temelleri ile bu çalışmanın temel kavramlarının tanımları, üçüncü bölümde ise, araştırma ve bulguların değerlendirilmesi yer almaktadır.

Related products